Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Nyhedsbrev oktober 2021

Hen over foråret og sommeren har vi haft flere arrangementer på vores dejlige blomstereng. Se billedet her fra vores sidste arrangement - sommerfesten i august. Men nu er efteråret godt i gang, og vi er allerede så småt ved at forberede os til julen. Det første vi skal sørge for, er det traditionsrige krybbespil. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om, hvordan du kan blive en del af det projekt.

 

Morgenmad og menighedsmøde søndag d. 31. oktober kl. 9
Menighedsmødet er det årlige møde, hvor vi fortæller om det forgangne års arbejde i menighedsrådet. Vi vil også gerne høre dine forslag til nye projekter og gode ideer til livet i og omkring Tølløse Kirke. Alle kan stille spørgsmål og komme med forslag til menighedens virke og trivsel. Mødet foregår i præstegårdssalen, og det er gratis at deltage. Højmessen starter først kl. 10.30 denne søndag.

Så mød op, hvis du vil være med til at sætte præg på din kirke!

 

Minikonfirmander - Projekt julespil

I år inviterer vi alle fra 3.-5. klasse til et at være med i Projekt julespil. Vi vil arbejde med kulisser, rekvisitter og kostumer. Der skal også fordeles roller og øves replikker, og vi skal lære de sange og salmer, der passer til julespillet. Vi begynder torsdag d. 28. oktober kl. 16 og øver de følgende fire torsdage, så vi har god tid til at forberede os til præmieren: 1. søndag i advent, søndag den 28. november kl. 15.30

TILMELD DIG HER

Hvis du har spørgsmål, så kontakt sognepræst Lene Hjære Østergaard, mobil 24477078.

 

Allehelgensgudstjeneste søndag d. 7. november kl. 19

Vi holder en særlig gudstjeneste Alle Helgens aften, hvor der vil være plads til at mindes, og være både sorgfuld og taknemmelig. Navnene på dem, vi i årets løb af sagt farvel til her i sognet, vil blive læst op. Kirken vil være oplyst af levende lys, og alle vil få mulighed for også selv at tænde et lys. Efter gudstjenesten er der mulighed for at få en snak med præsten, inden man kan gå ud på kirkegården og tænde lys ved graven.

 

Udskiftning af hække på kirkegården

Vores gravere har i denne første del af efteråret været i gang med en stor opgave. De har plantet 5000 taksplanter på den gamle kirkegård og dermed udskiftet de gamle buksbomhække på pga. buksbomkvistdød. I alt 650 meter blev det til - og så afsluttede de med 7 tons perlegrus. Næste år er turen nået til den nye kirkegård.

 

Sang for børn og voksne med vores organist Dorte
Der er rig mulighed for at synge her hos os. Fredagssangen er et fællessangsarrangement, som startede før sommerferien og fortsætter resten af året en gang månedligt. Hvis du gerne vil gå til kor ugentligt og har mod på at synge i kirken et par gange om året, er Menighedskoret måske noget for dig. For børn har vi løbende nogle enkeltstående kordage i weekenden. Følg med på vores hjemmeside om de forskellige muligheder.

 

Mange hilsener Tølløse Kirke

Facebookside