Interview Anette Mølbjerg Jensen

Anette har siddet i menighedrådet i 4 år og er med i kommunikations- og aktivitetsudvalget.

Hvad har været det vigtigste arbejde i menighedsrådet?
Det har været rigtig spændende at være med til at renovere præstegården. Men det har måske også været med til at overskygge noget af det, der kunne have været det vigtigste, nemlig at opbygge mere ungdomsarbejde i Tølløse Kirke. Jeg havde håbet at jeg kunne have været med til at bidrage til, at der kommer lidt yngre mennesker i kirke, der kunne finde ud af, at det ikke er så farligt at gå i kirke. Jeg brugte den jo selv meget efter mine forældre døde, hvor jeg fandt en tryghed. Og det var også der, jeg blev prikket lidt til, om jeg ikke havde lyst til at komme ind og arbejde i menighedsrådet.

Det har været vigtigt at skabe noget liv og sætte fokus på det kirkelige liv. Jeg har ikke selv haft ret meget tilknytning til kirken. Vi har ikke været de mest faste kirkegængere i min familie udover at være blevet døbt, konfirmeret og komme i kirke til jul. Men jeg synes det kunne være spændende at opleve arbejdet i et menighedsråd og få lidt mere indblik indefra.

Hvad har været mest udfordrende?
Det har krævet tid – mere end bare et par timer om måneden. Hvis vi ikke havde haft det kæmpe byggeri med renovering af præstegårdsboligen, så havde vi kunne have holdt nogle kortere møder, og kunne have taget fat på nogle andre vigtige ting. Og de lange møder har trukket tænder ud. Men det har været et spændende projekt og spændende at have sat sit fingeraftryk på. Hvis jeg skulle fortsætte i menighedsrådet, så skulle jeg have mere tid til det.

Har du bidraget med nogle personlige kompetencer?
En af mine kompetencer, det er nok at sige ”det er bare det vi gør” og skære igennem, hvis det der det der er et flertal for, så er der ingen grund til at trække det i langdrag. Jeg er ikke bange for at tage en beslutning.

Jeg har også været god til at give en masse indspark og være brainstormer.

Bidrager du med nogle faglige kompetencer?
Jeg har bidraget med mine faglige kompetencer ved at finde nogle gode løsningmodeller, nu vi skal have renoveret køkkenet. Det kan jeg fordi jeg selv arbejder i et offentligt storkøkken.

Hvad har du lært?
At kirken som institution også har nogle sider, hvor jeg tænker” Okay er det sådan?” og det er på både gode og dårlige sider. Jeg synes, at vi især omkring renoveringen af præstegården har været i nogle meget bureaukratiske processer og har løbet hovedet mod en mur flere gange.

På den gode side er jeg blevet en erfaring rigere, og jeg synes, det har udviklet mig at sidde i menighedsrådet. Jeg ser nogle ting, som jeg ellers ikke ville have set. Jeg havde ikke forventet, at det hele foregik så almindeligt. Der var flere der sagde, at nu skulle jeg nok til at bede bordbøn om aftenen, når jeg var i menighedsrådet. Og det er nok nogle af de forestillinger folk har ved at være omkring et kristeligt forum. Men de mennesker som er her og omkring kirken er ikke andeledes end hr og fru. Jensen som ikke kommer her. Pointen med at sidde i menighedsrådet det er, at man vil gøre noget godt for menigheden og at der er nogle ting man kan opleve i kirken. Og også lade folk finde ud af, hvad man kan bruge kirken til, uanset om man er troende eller ej. Alle kan få et input, når de går i kirke.

Jeg tror også, det har udviklet mig, på den måde at jeg er bedre til at sige noget i et offentligt rum. Og vi har skulle samarbejde på tværs af aldersgrupper, og det har været lærerigt.

Hvad har været den største oplevelse?
At jeg har været med til at sætte mit fingeraftryk på det, der er sket i kirken og præstegårdsboligen og de aktiviteter, der har været her. Jeg synes, vi har haft nogle gode aktiviteter og gjort noget ud af det, og vi har haft nogle gode foredragsholdere og cafèer.