Menighedsrådsvalg

I 2020 skal der være valg til menighedsrådene rundt i hele landet og selvfølgelig også i Tølløse Kirke. Til menighedsrådsvalget vælges de nye menighedsråd i alle landets sogne til en periode på fire år. I 2020 skal menighedsrådene, som noget nyt, vælges på en valgforsamling, hvor kandidater opstilles og vælges.

Sæt allerede kryds i kalenderen nu, så du kan være med til at sætte dit præg på din kirke!

Valgforsamling 15. september 2020 kl. 19.00 i Præstegårdssalen.
Her er du med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater eller ved selv at stille op som kandidat. På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og efterfølgende er der mulighed for debat. Valg til menighedsrådet foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020.

Hvis du ønsker at stille op til menighedsrådet skal du møde op d. 15. sep. Du er velkommen til at kontake valgudvalget inden du møder op, eller hvis du har spørgsmål. Kontakt formand Carsten Bo Hansen på buskebjerggaard@gmail.com

Læs referatet fra Orienteringsmøde 9. juni 2020

Du kan læse mere om menighedsrådsvalget på kirkeministeriets hjemmeside her.