Ledige stillinger

Kirkesangere

Stillinger som kirkesanger ved Tølløse Kirke, Tølløse Sogn er ledig pr. 1. februar 2020.

Stillingen er på 12 timer pr. uge. der fordeles på tre til fire sangere.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

Vi søger et team på 3 – 4 sangere der i fællesskab kan varetage kirkelige handlinger på hverdage, lørdage samt alle søn-og helligdagstjenester. Tjenesterne fordeles kvartalsvis på et fælles møde. Vi ønsker et fleksibelt team, der kan vikariere for hinanden.

Ved særlige lejligheder kan sangerne fungere som kor under ledelse af kirkens organist.

Vi forventer, at du har en god sangstemme og kan understøtte menigheden.

Du bedes angive i ansøgningen, om du har mulighed for at arbejde weekender og/eller hverdage.

Tølløse Sogn har 4300 indbyggere, 10 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved at være en traditionel kirke, men med lyst til nye salmer og nye gudstjenesteformer.

 

Ansættelse sker ved Tølløse Sogns Menighedsråd beliggende Nybyvej 12, 4300 Tølløse.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010  og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder  eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr.(nutidskroner).

OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Lone Berthelsen på telefonnummer 51705146.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Lone Berthelsen på mail til 7284@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1/1- 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 3.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

Hent stillingsopslaget her