Ledige stillinger

Tølløse Kirke søger en ledende graver.

Vi søger en graver, der i tæt samarbejde med menighedsrådet kan varetage kirkegårdsdriften, som omfatter kirkegård og andre arealer i forbindelse med kirken, samt varetage kirketjenerfunktionen.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Arbejdstiden opgøres over et år med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Tiltrædelse 1. juli 2020 eller snarest muligt.

Ansættelse sker ved Tølløse Menighedsråd.

 

Arbejdsopgaver

·       Ledelse, koordinering og bemandingsplaner for vores graverteam.

·       Varetagelse af kirkegårdens ren- og vedligeholdelse, herunder renholdelse af gravsteder, udplantning af sommerblomster og grandækning, rivning af gange, hækklipning og græsslåning mv.

·       Forestå det praktiske arbejde ved jordbegravelser og urnenedsættelser.

·       Medvirke i arbejdet omkring helhedsplaner for kirkegården.

·       Kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt øvrige arrangementer i kirke og præstegårdssal.

 

Vores nye graver

·       Har ledelseserfaring og kan arbejde selvstændigt.

·       Må meget gerne have uddannelse som graver/gravermedhjælper eller anden gartnerfaglig uddannelse, men det er ikke et krav.

·       Har gode samarbejdsevner og er fleksibel i forhold til variabel arbejdstid.

·       Kan tage ansvar for tilrettelæggelse og strukturering af arbejdet på kirkegården.

·       Har interesse for folkekirken og forståelse for kirkens arbejde og opgaver.

·       Er parat til at møde mennesker i både glæde og sorg.

·       Har en løsningsorienteret tilgang til nye opgaver og udfordringer.

·       Har hænderne skruet rigtig på og er ikke bange for at løse pedelfunktioner ved bygninger.

·       Kan løse administrative opgaver og har kendskab til IT.

Tølløse Kirke

Tølløse sogn har et indbyggerantal på ca. 4300 og kirken har et medlemstal på ca. 3.400. Kirken har to præster og 8 medarbejdere i forskellige funktioner – herunder et graverteam på 2 gravermedhjælpere, som vores graver skal være faglig leder for. Graveren refererer til menighedsrådet og i det daglige til den daglige leder.

Vilkår

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-s-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og det tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan se på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5-ugers uddannelse for gravere gennemføres inden for 2 år fra ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 289.193 – 368.721 kr. Fikspunktet er årligt 303.654 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 27.360 kr.

Alle løndele er oplyst i nutidskr.

Hertil ydes arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

Endelig aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Har du lyst til at høre mere, så kontakt vores kontaktperson Lone Berthelsen på tlf.: 51705146 eller den daglige leder, sognepræst Ole Bach Piekut tlf.: 59185337

Send din ansøgning med relevante bilag til 7284fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningsfrist: 24/5 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 28/5 2020. Vi kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest inden en eventuel ansættelse.

Hent stillingsopslaget som pdf her