Nyt fra Tølløse Kirke

Påskedagene i Tølløse

Påskens dage følger Jesus næsten skridt for skridt. Fra Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel for at fejre påske (Palmesøndag), til han spiser det sidste måltid med sine venner og senere bliver forrådt og taget til fange i Gethsemane have (Skærtorsdag); til hvordan en hadefuld hob brutalt slæber ham fra Herodes til Pilatus, for at få ham dømt til døden – mishandlet, svigtet, tortureret og uretfærdigt dømt.

Henrettet på et kors (Langfredag). Stilheden, da det hele er slut, og Jesus er død. Sorgen og chokket over at alt er tabt: Håbet og troen på en bedre fremtid – den genvundne tillid til, at livet kan være godt, og at vi kan have det godt med hinanden… nu kan vi kun holde fast i hinanden og håbe, vi ikke også går under (Påskelørdag).

Og så viser Guds plan sig at være ubegribeligt stor: Jesus bryder dødens lænker og opstår, lige som solen er stået op, fuglene synger, og hans kære er på vej for at se til hans grav (Påskedag).

Og selvom han nu ikke kun er deres ven, men alles ven – alle menneskers forløser på tværs af tid og sted – så slår han følge med sine gamle venner på vejen hjem fra Jerusalem (2. påskedag), ligesom han slår følge med os i vores liv. Jesus er altid med os, og vi skal aldrig være bange for at tale med Ham. Han kan forløse os og frelse os, selv der hvor alt synes tabt.

I Tølløse kirke vil vi gerne følge Jesus gennem påskens dage, og vi håber, at I vil være med. Der skal være plads til både børn og voksne. Fest og fællesskab. Alvor og fordybelse. Glæde og håb.

 

Vi begynder med en familiegudstjeneste:

Palmesøndag 14. april kl. 10.00, hvor vi håber rigtig mange børn vil komme og være med til et palmeoptog i begyndelsen af gudstjenesten. Måske er der en, der vil spille Jesus og ride på et rigtigt æsel, ligesom ham. Der er også andre roller, man kan få.
Ring til Lene Hjære Østergaard og hør mere. Efter gudstjenesten er der påskeboller og påskeæg til alle.

Skærtorsdag – den sidste nadver. Torsdag 18. april kl. 17.00 indbyder vi alle til et særligt påskemåltid inspireret dels af det jødiske påskemåltid, dels af det oldkirkelige agapemåltid (kærlighedsmåltid). Vi dækker op i Grevekirken, og inden vi spiser sammen, vil vi synge og læse fra Biblen. Vi slutter måltidet med nadver og en kort stemningsfuld Gethsemaneandagt.

Måltidet vil bestå af lammekølle, kylling, salat og kartofler. Børn er også meget velkomne. Det er gratis.
Har du lyst til at hjælpe til, så er der helt sikkert brug for det.
Tilmelding og tilbud om hjælp til Lene Hjære Østergaard senest 16. april på 24 47 70 78.


Langfredag - Jesu korsfæstelse og død
Fredag 19. april kl. 10.00 mindes vi Jesu lidelse og død ved en særlig gudstjeneste. I kirken vil alteret være bart, biblen lukket og alterlysene slukket. Vi følger gennem læsninger og salmer Jesu vandring til Golgathas kors.


Påskedag - opstandelsen
Søndag 21. april kl. 10.00 fejrer vi Jesu opstandelse ved en festgudstjeneste, hvor vi synger påskens største salmer akkompagneret af orgel og trompet.

2. påskedag – vandringen til Emmaus
Mandag 22. april kl. 17.00
I Oldkirken var påsken den tid, hvor man døbte dem, der havde gået til undervisning i den kristne tro i det forgangne år.
Derfor vil vi også denne dag døbe de konfirmander, der ikke er blevet døbt som børn. Det bliver en festlig afslutning på påsken.

 

 

 

 

 

Gudstjenester