Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Spændende projektstilling som kordegn/administrator med ledelsesfunktion

Tølløse kirke søger sammen med tre nabopastorater en kordegn, der også kan aflaste menighedsrådene med daglige ledelsesopgaver. Udover administrative opgaver ved Tølløse kirke skal du også håndtere kalenderstyring samt daglig ledelse og koordinering af menighedsrådenes ansatte i Tølløse og de tre nabopastorater St. Tåstrup, Ugerløse og Soderup-Kr. Eskilstrup.

Sammenlagt er stillingen som udgangspunkt normeret til 37 timer ugentligt, og stillingen tilbydes for en 3-årig projektperiode med mulighed for forlængelse.

Administrative opgaver

Din primære arbejdsplads bliver i Tølløse, hvor du som kirkens ’blæksprutte’ samler trådene. Du koordinerer arbejdet med kirkens aktiviteter. Du formulerer dig godt og klart på skrift, for du står også for kirkens kommunikation på hjemmeside, plakater, nyhedsbreve og sociale medier.

Desuden vil du have sekretæropgaver for kirkens præster med f.eks. konfirmandarbejde og opsætning og kopiering af gudstjenesteprogrammer. Lejlighedsvis vil du også indgå som praktisk hjælp ved større kirkelige arrangementer og konfirmanddage.

En stor del af det administrative arbejde med kalenderstyring, hjemmeside, tilmeldinger mv. foregår på IT-platformen ChurchDesk.

Kirkens personregistrering foregår i Det Fælles Kirkekontor i Holbæk. Det er derfor ikke en betingelse, at du er uddannet kordegn. De obligatoriske kurser skal blot tages i løbet af de første to år af ansættelsen.

Til dette arbejde er der afsat ca 17 timer ugentligt.

Ledelsesopgaver

Efter nærmere aftale med menighedsrådene hjælper du med den daglige ledelse af cirka 15 kirkefunktionærer i de fire pastorater. Du vil stå for planlægning, vikardækning, samarbejdsaftaler på tværs af pastoraterne samt kalenderstyring for personalet. Personalet er ansat lokalt af menighedsrådene, men du vil være deres daglige kontakt. Vi lægger vægt på, at du kan skabe en god arbejdsplads for dem og inspirere dem til samarbejde.

Du vil ofte være i telefonisk kontakt med personalet, men vi forestiller os, at du efter faste aftaler deltager i planlægningsmøder i de 4 pastorater. Du skal derfor have egen bil til rådighed (kørsel afregnes efter statens takster).

Du vil i denne funktion referere til formanden for et koordinationsudvalg, udpeget af de fire pastoraters menighedsråd.

Til dette arbejde er der afsat ca 20 timer ugentligt.

Udvalgsarbejde

Du skal efter aftale kunne deltage i relevant menighedsråds- og udvalgsarbejde, og der vil derfor kunne forventes aften- og i mindre grad weekendarbejde.

Om dig

Mange af dine kolleger har opgaver rundt omkring i de fire pastorater, så du skal kunne arbejde selvstændigt. Du skal trives med en bred vifte af opgaver, og du skal medvirke til at skabe sammenhold blandt de fire pastoraters ansatte. Vi vil sætte pris på, at du er åben, imødekommende og interesseret i kirkelivet og samarbejdet med både kirkens forskellige ansatte og frivillige kræfter.

Du vil få mulighed for hjemmearbejde efter aftale. Ligeledes vil der være løbende mulighed for efteruddannelse.

Ansøgningsfrist og ansættelsesstart

Ansøgningen fremsendes senest 24. august 2023 kl. 12.00 til Tølløse kirke per e-mail: 7284fortrolig@sogn.dk

Vi regner med at kunne holde ansættelsessamtaler i uge 35.

Ansættelsen er med start snarest mulig tiltrædelse og med 3 mdrs. prøvetid. Der stilles krav om børneattest, og der vil blive indhentet referencer fra tidligere ansættelser.

Yderligere oplysninger

Er du nysgerrig på stillingen, er du velkommen til at bede om en opringning ved at skrive til kontaktperson Henrik Falster på henrik.falster@gmail.com eller provstikonsulent Michael Riis på mor@km.dk

Ansættelsesforhold

Ansættelsen sker ved Tølløse Menighedsråd, men stillingen indeholder geografisk fleksibilitet, således at der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med en samarbejdsaftale mellem de fire pastorater.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales inden for intervallet 363.421,13 kr. – 454.276,98 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 378.564 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 35.931,04 kr. (nutidskroner). Hertil kommer et OK tillæg på 866,50 kr. (nutidskroner) pr. år.

Samlet vil menighedsrådets forslag til lønniveau være 415.361 kr. Hertil kommer pensionsindbetaling på 18 procent.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.