Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Valg til menighedsrådet

Offentliggørelse af resultatet af valgforsamlingen d. 21. marts i Tølløse Sogn

To kandidater ønskede opstilling til menighedsrådsvalget:

  • Andreas Fink
  • Bente Lykke

Da der ikke er valgt et fuldtalligt menighedsråd, indkaldes der til

Ekstraordinær valgforsamling d. 11. april. 2023 kl. 19
Mødet finder sted i Præstegårdssalen, Nybyvej 12

Hvis man ønsker at udløse afstemningsvalg skal kandidatlisten indleveres senest d. 18. april

Vil du være med til at skabe Tølløse Kirke?

Det har du nu mulighed for at prøve – og endda for en to-årig periode frem til næste ordinære valg i 2024.

Den to-årige valgperiode skyldes, at de valgte medlemmer af menighedsrådet ønskede at træde tilbage, og siden september har der været et midlertidigt menighedsråd, indsat af provstiet.

Menighedsrådets arbejde
Som medlem af menighedsrådet er du med til at prioritere den daglige drift og det kirkelige liv i sognet. Desuden er menighedsrådet arbejdsgiver for kirkens ansatte, bortset fra præsterne.

Menighedsrådet mødes ca. en gang om måneden og lidt oftere, hvis man også sidder i et af udvalgene eller bliver valgt til en af de lidt mere arbejdstunge poster som formand, kasserer, kontaktperson eller kirkeværge. På flere måder kan man dermed sammenligne et menighedsråd med en bestyrelse i en forening.

Hvem kan stille op?
Det kræver ikke særlige forudsætninger at sidde i et menighedsråd, ud over at være interesseret i at arbejde for, at der er så gode vilkår som muligt for at forkynde det kristne evangelium og at kirken derigennem bliver et levende fællesskab for alle i sognet. Du skal blot være minimum 18 år, medlem af folkekirken og bo i Tølløse Sogn (eller have løst sognebånd til en af kirkens præster).

Hvis du ønsker at stille op som medlem af menighedrådet eller som stedfortræder skal du udfylde SAMTYKKE TIL OPSTILLING.

Kan du ikke være til stede, men ønsker at stille op skal du udfylde FULDMAGT TIL OPSTILLING.

Kan du ikke møde op pga. af lovligt forfald (se hvad der udgør lovligt forfald på blanketten) skal du udfylde FULDMAGT AFSTEMNING PÅ VALGFORSAMLING.

Kom og stem eller stil selv op
Hvis det har din interesse, eller hvis du blot vil være med til at stemme om, hvem der skal sidde i menighedsrådet, kan du møde op til ekstraordinær valgforsamling den 11. april.

Hvis der er noget, du gerne vil have uddybet inden valgforsamlingen, kan du gribe fat i en af præsterne eller bede om en opringning ved at skrive til toelloese.sogn@km.dk

Vigtige datoer for valget
21. februar 2023: Orienteringsmøde om valg af menighedsråd

21. marts 2023: Valgforsamling

28. marts 2023: Offentliggørelse af valgforsamlingens resultat og bekendtgørelse af muligheden for at udløse afstemningsvalg

11. april 2023: Eventuel ekstraordinær valgforsamling

18. april 2023: Sidste frist for at indlevere kandidatliste og dermed udløse afstemningsvalg

9. maj 2023: I tilfælde af afstemningsvalg, udsendes valgkort til alle stemmeberettigede

19. maj 2023: Sidste frist for afgivelse af brevstemmer

23. maj 2023: Afstemningsvalgdag

 

Mulighed for afstemningsvalg

Frem til 18. april 2023 er det muligt at indlevere en kandidatliste, der så vil udløse et afstemningsvalg.

  • Kandidatlister kan afleveres til kirkens postkasse, Nybyvej 12, Gl. Tølløse
  • En kandidatliste skal udarbejdes på en godkendt formular, der kan findes ved at klikke på dette link
  • En kandidatliste skal underskrives af 8 stillere, og man kan ikke være stiller på en liste, man selv er opført som kandidat på.
  • Hvis der udskrives afstemningsvalg, bliver de kandidater, der er valgt på valgforsamlinger overført til første liste, med mindre de ønsker at opstille på en anden liste. Dette skal meddeles valgbestyrelsen (menighedsrådet) senest 25. april.